Kako graditi tim oz. ekipo?

Kako graditi tim oz. ekipo?

Vsi, ki se zanimajo za boljše rezultate v ekipnih športnih in pa tudi na ekipnem, poslovnem področju, si bodo zagotovo z veseljem prebrali naše nasveti za to kako graditi tim (oz. ekipo). Iz nasvetov, katerim smo bili priča na nedavnem seminarju v našem motelu, se boste lahko naučili, da je metod za gradnjo tima, pravzaprav več in, da ni vseeno katero metodo uporabimo za kakšen namen tima in s kakšnim pristopom.

Kako graditi tim?

Čeprav je vprašanje kako graditi tim večno vprašanje, že zaradi tega, ker je gradnja ekip, konstanten in neprekinjen proces znotraj vsake ekipe (ki se dopolnjuje in razvija, evovlira) skladno z rastjo ekipe same (odhodom in prihodom novih članov v ekipe), je hkrati gradnja tima večen proces tudi za to, ker je vsako ekipo, ko le ta doseže neko stopnjo, potrebno vedno znova nadgrajevati in motivirati za nove, še višje cilje.

kako graditi tim

Pri gradnji tima v osnovi proces razdelimo na več točk, od katerih je prva vezana na prepoznavanje potrebe in prepoznavanje namena timbildinga. Saj nima prav nobenega smisla organizirati druženje ekipe, zgolj zaradi druženja samega (slednje pa še najbolj vedo podjetja, ki niso pripravljena odšteti stroškov zgolj za zabave zaposlenih, ki nimajo nobene dodane vrednosti).

gradnja tima

Osnovni cilj vsakega tima bi seveda moral biti gradnja predanosti in lojalnosti ekipi, slednje pa najbolj učinkovito doseže tako, da ozaveščamo med člani ekipe kako pomemben je proces gradnje tima. Dojemanje pomembnosti celotnega procesa med posameznimi člani, dosegamo s pomočjo različnih anketnih vprašalnikov, kjer postavljamo vprašanja o razumevanju tematike timbildinga in pa tudi drugih ciljih team buildinga.

Same delavnice za izgradnjo ekip so največkrat izdelane iz več stopenj, pri čemer prva stopnja ponavadi pomeni vstopno točko za vse udeležence, ostale stopnje pa služijo kot nadgradnja prvi.

Kot pri vsaki drugi dejavnosti, je tudi pri timbildinugi in gradnji ekip, potrebna evaluacija dela. Tako izvedbe dogodka, ki pomaga odgovoriti na vprašanje kako graditi tim, kot vseh ostalih točk, ki služijo kot spremljevalne dejavnosti ob gradnji tima.

Več o tem boste našli na Wikipedii.