Marketinški nasveti za izboljšano trženje preko spletnih strani [s pomočjo sinergijskih učinkov marketinga]

Marketinški nasveti za izboljšano trženje preko spletnih strani [s pomočjo sinergijskih učinkov marketinga]

Spodaj so v obliki prikazov nekaterih marketinških rezerv, opisani marketinški nasveti preko katerih bi lahko predstavljene spletne strani, ki že tako ali tako dosegajo vrhunske in odlične rezultate pri svojem trženju čez internet, še dodatno izboljšale svoj spletni nastop.

V bistvu gre za drobne marketinške rezerve, ki jih lahko implementira vsaka spletna stran, rezultat njihove izvedbe pa, kot boste videli, predstavlja boljše prodajne rezultate, večjo obiskanost spletnih strani, boljše konverzije strani in druge izboljšave trženjskih ciljev.

NAMIG: Marketinške rezerve oz. predstavljeni marketinški nasveti so prikazani na primerih, kjer se redno razvija marketing spletnih strani, s pomočjo ekipe MatijaZajšek.com in SEO ekipe SEO-Praktik.si

marketinški nasveti

Marketinški nasveti za trženje pohištva na spletnih straneh z notranjo opremo (za mizarje, pohištvene spletne trgovine, itd…)

Pohištvene spletne strani in trgovine s pohištvom se na področju spletnega nastopa kosajo z zelo težko konkurenco, saj je velikih igralcev, ki si lahko privoščijo velike marketinške proračune za plačljive oblike spletnega oglaševanja, kakor tudi za neplačljive oblike spletnega nastopa (SEO), ogromno.

Na slovenskem pohištvenem trgu med zelo velike blagovne znamke sodijo Harvey Norman, Lesnina, Moemax, Rutar, ALples, itd… in kosati se v tej panogi zahteva temeljit premislek kam naj bo usmerjen marketing pohištvene spletne strani, v kolikor se želi pohištvena spletna stran, pozicionirati v bližino priznanih pohištvenih blagovnih znamk.

Na primeru spletne strani Mizarstvo.si je prikazana usmerjenost marketinških aktivnosti v to, da se manjši in srednje veliki mizarji, enostavno povezujejo med seboj, s čimer povečajo svoje marketinške priložnosti zaradi več kadra in večjega budžeta, ki ga z združevanjem, na isti spletni strani, pridobijo.

Seveda “združevalni” marketinški pristop zahteva ogromno energije v vlaganje razumevanja skupnega nastopa pohištvenikov, so pa učinki marketinga iz naslova sinergij, vsaj potencialno lahko bolj vidni, če podjetja, mizarji in pohištvene trgovine, v panogi, nastopajo skupaj.

Mizarstvo.si združuje cca. 40 različnih mizarjev, notranjih opremljevalcev in pohištvenih trgovin, pri čemer je marketinški nastop zasnovan tako, da bolj zainteresirani in angažirani (s kadrom ali marketinškim proračunom, namenjenim za promocijo spletne strani Mizarstvo.si), prejemajo večjo izpostavljenost, posledično pa tudi večji izplen od pridobljenih povpraševanj skozi skupen nastop na spletu.

Za učinkovito in predvsem dolgoročno povezovanje sorodnih podjetij v isti panogi, je ključno tudi, da se sodelujoči partnerji med seboj natančno dogovorijo o nišnih panogah, ki jih posamezni udeleženec na skupni spletni strani, želi “pokrivati”.

Tako npr. na spletni strani Mizarstvo, niše jedilnih miz in jedilnih setov, regalov, dnevnih sob ipd…, pokriva spletna pohištvena trgovina Pohištvo123.si, po drugi strani pa produkte, ki so bolj primerni za izdelavo po meri, kot pohištvo po naročilu, “pokriva” drugi sodelujoči (npr. drsna vrata po meri, klubske mizice,…)

Dolgoročno lahko tak marketinški pristop vzdrži z medsebojnim komuniciranjem med sodelujočimi, hkrati pa prinaša naslednje prednosti:

  • zmanjšan strošek marketinga na enoto sodelujočega
  • sinergijske učinke marketinga (saj si interesent za pohištvo, na eni podstrani, zagotovo ogleda še ostalo ponudbo drugih mizarjev in pohištvenih trgovin)
  • povečano vidnost vseh udeležencev, ker sinergijski učinki skupnega nastopa notranjih opremljevalcev, pohištvenikov in mizarjev, prispeva k večji izpostavljenosti, vidnosti in rasti števila obiskovalcev spletne strani

Marketinški nasveti za spletno trženje na področju poročne dejavnosti (organizacija porok, prodaja poročnih šopkov, prodaja uhanov, zlata, nakita,…)

Podobno kot zgoraj opisana panoga, velja tudi za panogo porok, čemur pritiče predvsem organizacija porok, prodaja poročnih šopkov, urejanje poročne lokacije in ambienta, ureditev poročnih oblek, cateringa, ansambla, dekoracija svatbenega prostora, izbira in svetovanje pri poročnem nakitu, ipd…), da je poročna panoga izjemno konkurenčna panoga, saj se ne samo na slovenskem spletnem trgu, temveč tudi v tujini, v to panogo podajajo tako velike in priznane blagovne znamke (v Sloveniji je zagotovo to Zlatarna Celje), kot tudi manjša podjetja in posamezniki, specializirani za specifične niše znotraj panoge porok (npr. Sanjski Šopek za poročno dekoracijo).

Marketing v tako konkurenčnih panogah, zraven zgornje opisane metode poskušanja doseganja sinergijskih učinkov s skupnimi nastopi na istih spletnih straneh, lahko pozitivne učinke dosega tudi na druge načine. Več ponudnikov porok lahko skupaj nastopa ne samo na istih spletnih straneh, temveč tudi s promocijo na sejmih, v različnih spletnih in tiskanih medijih ter aplikacijah, skupaj lahko organizira tudi dnevne odprtih vrat (na enkrat eni, drugič drugi lokaciji poročnega ponudnika). Učinki marketinga tudi v teh primerih gredo v smer zniževanja stroškov skupnega nastopa, hkrati pa hitrejše rasti, saj si interesenti za poroko, pravgotov želijo na enem mestu pridobiti vse informacije v zvezi s poroko, kakor, da spremljajo ponudbo in informacije pri vsakem poročnem ponudniku, posebej.

Sodelovanje in povezovanje na področju marketinga v panogi organizacije team builing programov

V duhu povezovanja lahko podjetja tudi v drugih panogah iščejo sinergijske učinke s panožno sorodnimi podjetji, skupen marketing pa ni nujno, da izvajajo podjetja zgolj znotraj iste panoge, temveč tudi (verjetno še celo lažje) podjetja, ki sicer niso v istih panogah, a druga drugo, na posameznem področju, dopolnujejo.

Primer poglejmo v panogi organizacije team building programov.

Slovenska, verjetno ena najbolj poznanih team building agencij, ETC Adriatic.si skozi vsa leta svojega delovanja in organiziranja najrazličnejših team building programov, pozna številne lokacije (na katerih je pri svojem delu, izvajala team buildinge). V tem pogledu, bi se npr. s panogo porok (ki jo omenjamo v prejšnjem poglavju) lahko povezovala skozi razmislek katere izmed lokacij, s katerimi ima ETC Adriatic pozitivne izkušnje, bi bile primerne npr. tudi za organizacijo poroke. Obratno, bi pri organizatorjih porok, pridobila bogate informacije o odličnih lokacijah za izvedbo team buildind delavnic.

V tem primeru, bi nato sodelujoči, navidez povsem neprimerljivi podjetji, lahko izvajali skupen marketing in promocijo lokacij, primernih za obe dejavnosti.

NAMIG: Če k zgornji ideji za povezovanje nesorodnih panog v marketinških aktivnostih, dodamo še idejo iz prvih dveh poglavij (marketinško združevanje podjetij v istih panogah), dobimo multiplikativen nabor opcij, ki jih prinaša povezovanje sorodnih in nesorodnih panožnih podjetij na področju trženja. Primer: zgoraj predstavljeni ideji združevanja team building agencije in podjetja, ki sodeluje na področju organizacije porok, se pridruži še eno podjetje, ki ponuja lokacije (npr. turistična kmetija, ekološko posestvo,…), ki v skupen marketing lahko prispeva promocijo lokacije za poroke in team building dogodke (hkrati pa trži še svoje lastne storitve npr. apartmaje, restavracijo,…). Tak primer “idealnega” kandidata za skupen marketing bi bilo posestvo Trnulja v okolici Ljubljane na Ljubljanskem barju.

Marketinški nasveti za področje razvijanja aplikacij za telefone in povezovanja s podjetji, ki se ukvarjajo s trženjem na trgu telefonov, ovitkov za telefone, pametne ure, ipd….

Predvsem na področju razvoja spletnih aplikacij in aplikacij za mobilne naprave (pri čemer prednjačijo aplikacije za telefone) obstaja marketinških rezerv za sinergijsko in skupno promocijo, ogromno.

Poglejmo primer:

Podjetje, ki se ukvarja z razvojem najrazličnejših pametnih rešitev, telefonskih aplikacij, dizajnom, oblikovanjem in inženiringom bi lahko, zelo enostavno, sinergijske marketinške priložnosti, poiskali npr. pri spletni trgovini, ki imajo visoko bazo kupcev npr. telefonov, ovitkov za telefone, pametne ure in podobne gadgete, hkrati pa bi spletna trgovina, ki npr. prodaja ovitke za telefone, marketinške sinergijske učinke pri ponudniku dizajna, oblikovanja in inženiringa, preverila za novimi ali obstoječimi idejami in projekti iz naslova razvijanja aplikacij za telefone ali dizajniranja gadgetov za mobilni telefonski trg.

Če povežemo v praksi…

Slovenska najbolj znana spletna trgovina z ovitki za telefone in pametnimi urami, Topizbira.si, bi lahko npr. pri podjetju Kreal, ki se, med ostalim, ukvarja z razvojem IOT rešitev, dizajnom in oblikovanjem “preverila” ali obstaja interes za skupen nastop in promocijo (kar bi se v najmanj ohlapni obliki, če ne drugo, lahko poznalo v izmenjavi povezav na spletnih straneh obeh, saj obe, vsaka iz svojega zornega kota, nagovarjata, podobne ciljne publike).

NAMIG: Za tiste, ki radi prebirate marketinške nasvete, še posebej, če vas nasveti zanimajo zaradi ambicij po povečanju prodaje, priporočamo še dva naša prispevka:

Zanimiv video o sinergijskih učinkih v marketingu in poslu: