Zakaj uporabiti ugodna posojila za podjetja?

Zakaj uporabiti ugodna posojila za podjetja?

Ugodna posojila za podjetja so odlična rešitev za premostitev finančnih težav, s katerimi se spopada marsikatero podjetje. Spoznajte oblike financiranja za zagotavljanje likvidnosti in stabilnost denarnega toka.

Kaj so ugodna posojila za podjetja in kako pripomorejo k izboljšanju likvidnosti podjetij?

ugodna-posojila-za-podjetja

Ugodna posojila za podjetja so tista posojila, katerih obresti niso pretirano visoke. Posojila za podjetja osnovi predstavljajo vrsto dolga. Le-to je omejeno na na določeno časovno obdobje. Vračilo blaga je mogoče izvesti v enkratnem znesku ali se ga razdeli na obroke (obročno odplačilo).

Posojila zahtevajo vračilo blaga v enaki količini izposojenih sredstev ali pa večje količine sredstev. Slednje je zagotovo bolj pogosta praksa, pri čemer takšno posojilo imenujemo vračilo z obrestmi.

V praksi se pogosto pojavlja zmotna misel, da je posojilo enako kreditu. Posojila je mogoče dajati v denarnih in nedenarnih sredstvih. Posojilo in kredit se razlikujeta že v tem, kdo lahko nudi posojilo in kdo kredit.

Posojila lahko nudijo vse pravne ter fizične osebe. Kredite pa lahko nudijo le pravne osebe (bančne institucije, hranilnice, podjetja, ki nudijo kredite).

Dodatna razlika med njima je tudi v tem, da kredit predstavlja vrsto posojila za financiranje podjetij, ki je dano izključno v denarju.

Medtem, ko je posojilo označeno za širši pojem in ga je mogoče prejeti v denarnih in nedenarnih sredstvih.

Ugodna posojila za podjetja oz. na splošno posojila za podjetja predstavljajo rešitev za premostitev finančnih težav oz. težav z likvidnostjo. Podjetja jih koristijo tudi za financiranje dobaviteljev, za pridobitev popusta pri dobaviteljih, za splošno zagotavljanje likvidnosti in večjo predvidljivost denarnega toka.

Kredit in lizing štejemo med klasična posojila, poznamo pa tudi alternativne oblike financiranja podjetij, ki ju imenujemo odkup terjatev in faktoring. Več o omenjenih finančnih storitvah si lahko preberete v naslednjem poglavju.

Kaj predstavljata odkup terjatev in faktoring in kako vplivata na likvidnost podjetij?

odkup-terjatev-faktoring

Odkup terjatev in faktoring predstavljata hitri rešitvi za izboljšanje likvidnosti podjetij. Da bi lažje razumeli to trditev, želimo najprej pojasniti, kaj pomeni likvidnost podjetij. 

Najbolj primeren odgovor je mogoče najti v ZFPPIPP. Če povzamemo opredelitev “likvidnost podjetja”, ga lahko predstavimo sledeče. Likvidnost podjetja predstavlja njegovo kratkoročno plačilno sposobnost. Enostavneje razloženo kratkoročna plačilna sposobnost pomeni, da je podjetje zmožno poravnati vse obveznosti v določenem časovnem okvirju.

Pri tem ne smemo pozabiti na omembo likvidnih sredstev. Likvidna sredstva namreč predstavljajo sredstva, ki jih podjetje poseduje in je z njimi v danem trenutku zmožno poravnati najrazličnejše obveznosti.

V kolikor je likvidnost omajena, svetujemo uporabo različnih finančnih storitev, ki omogočajo zagotavljanje likvidnost stabilnost denarnega toka.  Več o likvidnosti si preberi v prispevku “Kaj pomeni likvidnost podjetja“.

Kot že omenjeno, dandanes posebej izstopata obliki financiranja odkup terjatev in faktoring.

Odkup terjatev velja za enkraten dogodek, kjer podjetje proda vse svoje terjatve do kupcev.

To stori v želji, da čim prej pridobi sveža denarna sredstva, ki bi jih sicer od kupca prejela v 30, 60, 90 ali celo 120 dneh.

V primeru, da podjetje čaka 30, 60, 90 ali celo več dni na denar, lahko ta pojav vodi v likvidnostni primanjkljaj, zaradi česar se lahko zgodi, da podjetje samo ne zmore plačati lastnih obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih itd.

Iz tega razloga je odkup terjatev odlična in hitra rešitev, s pomočjo katere podjetje prejme sveža denarna sredstva. Ta nato uporabi za poplačilo dobavitelja, izplačilo plač, poplačilo obratovalnih stroškov itd.

V kolikor se želijo podjetja dlje časa financirati s pomočjo prodaje terjatev pa govorimo o obliki financiranja, ki jo imenujemo faktoring.

Faktoring je za razliko od odkupa terjatev “širša” oblika financiranja podjetja in omogoča odkup na daljše časovno obdobje. S to potezo se podjetje lahko redno financira s pomočjo prodaje terjatev in si zagotovi likvidnost ter stabilnost denarnega toka.

Kako preverba bonitete poslovnega partnerja v aplikaciji E BONITETE.SI vpliva na lastno likvidnost?

e-bonitete-si-preverba-bonitete

Lastna likvidnost je odvisna od plačilnih sposobnosti poslovnih partnerjev, zato je preverba bonitete slednjega v bonitetni aplikaciji E BONITETE.SI eden izmed pomembnejših ukrepov za zmanjšanje tveganja poslovanja.

Preverba bonitete poslovnega partnerja, sicer posredno vpliva na lastno likvidnost. S preverbo bonitete oz. bonitetne ocene podjetje preveri plačilni indeks in s tem pridobi informacijo o tem, ali poslovni partner redno izvaja plačila svojih dobaviteljev.

Glede na dane gospodarske razmere bi prav vsako podjetje moralo narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi zmanjšalo tveganje svojega poslovanja.

Preverba bonitete je odlična “preventiva” in neke vrste zavarovanje, saj se lahko podjetje že pred vstopom v nov posel prepriča o finančni zanesljivosti poslovnega partnerja. Na podlagi prejetih informacij on poslovanju slednjega, se nato odloči, ali bo vstopil v nov posel z izbranim poslovnim partnerjem. Oz. bo prilagodil pogoje sodelovanja na način, da zmanjša tveganje neplačila (plačilo po predračunu in ne odlog plačila na 30 do 90 ali celo več dni.

 

Tekom prispevka smo razložili likvidnost podjetja in tudi to, zakaj je skrb za lastno likvidnost tako pomembna in kako nanjo vplivajo plačilne navade poslovnih partnerjev.

Dodatno smo omenili tudi ukrepa (odkup terjatev, faktoring), ki omogočata izboljšanje likvidnosti podjetij ter tudi, kaj so ugodna posojila za podjetja. V zgodnji fazi posla, torej pred vsakim vstopom v nov posel priporočamo preverbo bonitete poslovnega partnerja v bonitetni aplikaciji E BONITETE.SI.

Viri:

1– Pogovor o SEO optimizaciji z Urška Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si

2 – Pogovor o spletni optimizaciji z Urško Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si

3 – Kako pravočasno prepoznati neplačnike?

4 – Zakaj je bonitetna ocena podjetja pomemben kazalnik uspešnosti podjetja

5 – Dostop do pomembnih vsebin v povezavi z javnimi razpisi

6 – Veste, kako so poslovali vaši poslovni partnerji v letu 2021?

7 – SEO optimizacija strani prvafina.si & ebonitete.si (seo-praktik.si)