Agencija za unovčevanje terjatev: odkup terjatev oz. prodaja terjatev

Agencija za unovčevanje terjatev: odkup terjatev oz. prodaja terjatev

Odkup terjatev oz. prodaja terjatev je storitev, ki jo nudijo specializirane finančne agencije za unovčevanje terjatev. Preverite, kako lahko odkup terjatev oz. prodaja terjatev vpliva na likvidnost podjetja.

Kakšno vlogo ima agencija za unovčevanje terjatev?

agencija-za-unovcevanje-terjatev-odkup-terjatev

Vloga agencije za unovčevanje terjatev je ponudba storitve imenovane odkup nezapadlih terjatev in s tem izboljšanje likvidnosti podjetja, ki je prodalo terjatve.

Marsikatero podjetje dandanes posluje na način, da blago in/ali opravljene storitve proda na odložen rok plačila. Odložen rok plačila pomeni, da mora podjetje na svoje plačilo čakati 30, 60, 90 ali celo 120 dni. Posledično pa dolgo čakanje na plačilo vpliva na likvidnost in denarni tok podjetja.

Iz tega razloga mora podjetje na dnevni ravni skrbeti za lastno likvidnost. Namreč že en sam posel (plačilo na odložen rok plačila) lahko vodi v večje likvidnostne težave, saj podjetje morda nima dovolj likvidnih sredstev, da bi poplačalo vse svoje odprte obveznosti. Če vas zanima več o likvidnosti, vas vabimo k branju prispevkov:

Rešitev za tovrsten način poslovanja predstavlja finančna storitev odkup terjatev, ki jo med drugim nudijo tudi v Prvi finančni agenciji d.o.o. Več o odkupu nezapadlih terjatev boste lahko brali v naslednjem poglavju.

Kaj pomeni odkup terjatev oz. prodaja terjatev?

odkup-terjatev-prodaja-terjatev

Odkup terjatev oz. prodaja terjatev predstavlja pravni posel, kjer podjetje proda vse svoje nezapadle terjatve specializirani faktoring hiši. Nezapadle terjatve proda z namenom, da v najkrajšem možnem času pridobit sveža denarna sredstva, ki jih lahko uporabi za plačilo obveznosti do lastnih dobaviteljev ali pa morda nadaljnje investicije in splošno rast podjetja.

Kdaj se priporoča uporaba prodaje terjatve?

  • Ko podjetje potrebuje denarna sredstva, ima pa terjatev z zapadlostjo, ki ne pokrije potreb po denarnem toku.
  • Ko podjetje potrebuje denarna sredstva za širitev prodaje ali prodor na nove trge.

Odkup terjatev dodatno omogoča ugodno financiranje ob sezonskih nihanjih ali nenadnih skokih prometa. Prav tako omogoča lažje načrtovanje in uravnavanje denarnega toka. 

Obračanje sredstev je s pomočjo odkupa terjatev precej hitrejše. Odkup terjatev omogoča izboljšanje finančnih kazalnikov v bilanci stanja, ohranitev kreditnega limita.

Vpliva tudi na ohranitev dobrih odnosov s strankami oz. poslovnimi partnerji.

Postopek odkupa terjatev je zelo preprost, saj je treba predložiti le kopijo računa oziroma dokumentacijo, iz katere je razviden obstoj terjatev, ki se prodajajo. Vse nesporne terjatve faktoring hiša odkupi na podlagi pogodbe, ki jo sklene s podjetjem.

Več o odkupu terjatev si lahko preberete v prispevku z naslovom “Zakaj uporabiti ugodna posojila za podjetja?”

Je v primerjavi z odkupom terjatev faktoring njegova sorodna oblika?

faktoring-odkup-terjatev

Pri odkupu terjatev gre praviloma za enkraten dogodek. Pri faktoringu pa gre za odkup vseh nezapadlih terjatev do enega ali več kupcev. Iz tega razloga lahko trdimo, da faktoring v primerjavi z odkupom terjatev velja za njegovo sorodno obliko. Dodatno lahko faktoring razložimo na način, da je v primerjavi z enkratno storitvijo (odkup terjatev) širša in dolgoročnejša oblika financiranja. 

Pri faktoringu gre namreč za financiranje vseh terjatev (obstoječih in bodočih) do izbranega ali več kupcev, ki se izvaja na daljše časovno obdobje.

Faktoring omogoča takojšen vir financiranja in zavarovanje pred tveganjem neplačil kupcev.

Pa vendar faktoring v eni sami storitvi ponuja več rešitev:

*Preverbo bonitet poslovnih partnerjev omogoča aplikacija E bonitete.si, ki jo je razvilo podjetje Prva bonitetna agencija d.o.o.

Dodatno omogoča redno spremljanje poslovnih partnerjev z enostavno funkcionalnostjo, ki jo najbolje opiše besedna zveza “monitoring podjetij.”

Tekom prispevka smo spoznali, kakšno vlogo ima agencija za unovčevanje terjatev in kako podjetjem s pomočjo različnih storitev (odkup terjatev, faktoring, preverba bonitete v E bonitete.si aplikaciji) pripomore k izboljšanju likvidnosti in stabilnosti denarnega toka.

Viri: 

1 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

2- Financiranje podjetij na Seo-praktik.si

3 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com 

4 – Bonitetna ocena podjetja na RS Biro

5 – Bonitete na SRRS

6 – Plačilna nedisciplina na Večer.com

7 – Likvidnost podjetja na Seo-praktik.si

8 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com

9 – Bilanca stanja na Matija Zajšek

10 – Bonitete na Večer.com

11 – Bonitete podjetij na ŠGZ