Kaj so likvidnostni krediti za podjetja in kdaj jih slednja koristijo?

Kaj so likvidnostni krediti za podjetja in kdaj jih slednja koristijo?

Likvidnostni krediti za podjetja predstavljajo vir financiranja, ki ga je mogoče najeti pri številnih bančnih institucijah, hranilnicah, pa tudi pri podjetjih, ki posredujejo kredite. V kolikor vas zanima, zakaj podjetja koristijo likvidnostne kredite, vas vabimo k branju prispevka.

Kaj predstavljajo likvidnostni krediti  za podjetja?

likvidnostni-krediti-za-podjetja

Likvidnostni krediti za podjetja predstavljajo oblike financiranja, namenjene spodbujanju in zagotavljanju likvidnosti podjetij. Več o likvidnosti si je mogoče prebrati v prispevku “Kaj pomeni likvidnost podjetja?”.

Likvidnostni krediti za podjetja se koristijo predvsem takrat, ko ima podjetje izpad prihodka, ima kupce, s katerimi posluje na odložen rok plačila itd.

Likvidnostni krediti za podjetja so namenjenim pravnim osebam, društvom, zadrugam in samostojnim podjetnikom, ki potrebujejo finančna sredstva za financiranje tekočega poslovanja.

Enostavneje razloženo pa se likvidnostni krediti uporabljajo za premostitev kratkoročnih likvidnostnih primanjkljajev.

Vas zanima “Kako na hiter način preveriti likvidnost podjetja oz. izbranega poslovnega partnerja?” Kliknite na predloženo povezavo.

Dejavniki, ki povzročijo likvidnostni primanjkljaj je več. Velik vpliv imajo celo dejavniki, ki se sprva ne zdijo pomembni. Pri ciljamo predvsem na to, da kupci čakajo do zadnjega dne, da poravnajo račun. Dogaja se pa tudi to, da kupci s plačilom zamujajo.

Dolgi roki plačila že sami po sebi predstavljajo veliko težavo, kaj šele zamujanje s plačili s strani kupca (ali celo neplačilo). V tem primeru govorimo o pojavu plačilne nediscipline, ki predstavlja globoko zakoreninjen problem tako v slovenskem kot tujih poslovnih okoljih.

Dolgi plačilni roki dandanes znašajo 30, 60, 90 ali celo več dni. To pomeni, da podjetje zelo dolgo čaka na lasten denar in ima pri tem samo obveznosti do lastnih dobaviteljev, s katerimi pa morda nima dogovorjenih tako dolgih plačilnih rokov. Zaradi tega nastane ravnovesje v denarnem toku, kar vodi v likvidnostni primanjkljaj. 

Vas zanima več o ugodnih posojilih? Vabljeni k branju prispevka “Zakaj uporabiti ugodna posojila za podjetja?”.

V kolikšnem času so odobreni likvidnostni krediti za podjetja?

likvidnost-podjetja

Likvidnostni krediti za podjetja so lahko odobreni v parih dneh oz. v parih tednih. Roki za odobritev likvidnostnih kreditov so različno dolgi in se razlikujejo glede na to, pri kateri bančni instituciji podjetje najame likvidnostni kredit.

Kot smo že omenili so likvidnostni krediti za podjetja namenjeni za financiranje tekočega poslovanja. Ob tem je smiselno, da razložimo kaj je likvidnost in kaj so likvidna sredstva.

Likvidnost pomeni kratkoročno plačilno sposobnost podjetja. Poenostavljeno razloženo pa pomeni zmožnost poravnave vseh obveznosti v določenem časovnem obdobju. Medtem, ko so likvidna sredstva tista sredstva, ki jih podjetje v danem trenutku poseduje in lahko z njimi takoj poravna najrazličnejše obveznosti.

Težava pri likvidnosti je ta, da lahko hitro preide v pojav, ki ga imenujemo nelikvidnost podjetja. Poslovanje podjetja je poleg uspešnega upravljanja lastne dejavnosti odvisno tudi od plačilnih navad ter sposobnosti kupcev (poslovnih partnerjev).

Kot že omenjeno, pri poslovanju pogosto pride do pojava plačilne nediscipline. S slednjim se srečuje marsikatero podjetje in lahko povzroči nelikvidnost podjetja. Izredno pomembno je torej, da vodstvo poskrbi za kvalitetno upravljanje s tveganji in zmanjša tveganje poslovanja na minimum.

Ali so likvidnostni krediti za podjetja edini način za zagotavljanje likvidnosti?

Likvidnostni krediti za podjetja niso edini način za zagotavljanje likvidnosti. Pravzaprav obstaja več načinov in oblik financiranja, ki omogočajo stalno likvidnost podjetja. V tem zapisu bomo več pozornosti namenili 2 oblikama financiranja:

faktoring

Faktoring predstavlja sodoben finančni instrument, ki ga podjetja uporabljajo za zaščito pred tveganji neplačila pa tudi za izboljšanje likvidnosti, lažje planiranje denarnega toka, zmanjšanje stroškov administracije, unovčevanje in izterjave, izboljšanje strukture bilance, finančnih kazalnikov, bonitete. Posledično pa tudi za zvišanje bančnih limitov ter s tem finančna sredstva za hitrejšo rast in povečanje dobička.

Faktoring v eni storitve vključuje kar 3 rešitve:

  • odkup terjatev,
  • zavarovanje terjatev do kupcev v tujini
  • in preverbo bonitete kupca (poslovnega partnerja).

Faktoring omogoča prodajo terjatev do enega ali več kupcev na daljše časovno obdobje. Terjatve proda posebej specializirani finančni oz. faktoring hiši. Eno izmed teh imenujemo Prva finančna agencija.

Medtem gre pri odkupu terjatev za enkraten dogodek, kjer podjetje faktoring družbi odproda vse svoje terjatve do kupcev v upanju, da čim prej pridobi sveža denarna sredstva. S slednjimi lahko poplača vse svoje obveznosti, ali jih vloži v nadaljnji razvoj in napredek podjetja. 

V kolikor vas zanima vloga agencija za unovčevanje terjatev, si lahko več preberete v prispevku “Kakšno vlogo ima agencija za unovčevanje terjatev?”.

Ali preverba bonitete kupca (poslovnega partnerja) vpliva na lastno likvidnost?

Odgovor na to vprašanje se glasi “da”, pri čemer je potrebno poudariti, da preverba bonitete kupca posredno vpliva na lastni likvidnost. Preverba bonitete kupca oz. poslovnega partnerja je izjemno pomembna. S preverbo bonitete se namreč hitro ugotovi, ali je poslovni partner označen za finančno zanesljiv gospodarski subjekt. Pri preverbi bonitete je mogoče preveriti, ali ima kupec blokiran TRR, domnevo o insolventnosti, ali redno plačuje obveznosti, ali je kupec davčni dolžnik. 

preverba-bonitete-e-bonitete-si-likvidnost

Vemo, da je lastna likvidnost odvisna od plačilnih sposobnosti oz. navad kupcev. Zamujanje s plačili ali neplačilo lahko znatno omaje lastno likvidnost podjetja, zato je prva in temeljna naloga, da vsako podjetje temeljito preveri poslovanje obstoječega oz. bodočega poslovnega partnerja, še preden z njim vstopi v nov posel.

Hitra preverba bonitete je mogoča v bonitetni aplikaciji E BONITETE.SI, ki ponuja dostop do vseh poslovnih informacij (bonitetne informacije), s katerimi si uporabnik aplikacije ustvari jasno in celovito sliko o svojem partnerju. S preverbo bonitete kupcev je mogoče zmanjšati in omejiti tveganje poslovanja na minimum. 

Za preverbo bonitete kupca lahko trdimo, da gre za najpomembnejši ukrep za zagotavljanje lastne likvidnosti.

 

V prispevku smo pisali o tem, kaj so likvidnostni krediti za podjetja in kdaj jih koristiti. Ob tem pa nismo pozabili tudi na druge oblike financiranja (dokup terjaev, faktoring), ki jih omogočajo specializirane faktoring hiše, ki prav tako kot z likvidnostnimi krediti, podjetjem zagotavljajo likvidnost.

Viri:

1- Pogovor o SEO optimizaciji z Urška Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si (xn--matijazajek-ohc.com)

2 – Pogovor o spletni optimizaciji z Urško Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si

3 – Kako pravočasno prepoznati neplačnike?

4 – Zakaj je bonitetna ocena podjetja pomemben kazalnik uspešnosti podjetja

5 – Dostop do pomembnih vsebin v povezavi z javnimi razpisi

6 – Veste, kako so poslovali vaši poslovni partnerji v letu 2021?

7 – SEO optimizacija strani prvafina.si & ebonitete.si (seo-praktik.si)

8 – Kako poteka SEO optimizacija na www.ebonitete.si in www.prvafina.si?