Vas zanima, kako na hiter način preveriti likvidnost podjetja oz. izbranega poslovnega partnerja?

Vas zanima, kako na hiter način preveriti likvidnost podjetja oz. izbranega poslovnega partnerja?

Vas zanima, kako na hiter način preveriti likvidnost podjetja oz. izbranega poslovnega partnerja?

Kako na hiter način preveriti likvidnost podjetja?

Kako na hiter način preveriti likvidnost podjetja?

Pametno in učinkovito upravljanje likvidnosti lahko pripomore pri krmarjenju med različnimi poslovnimi obveznostmi. Na mesečni ravni se pojavljajo stroški kot so plače, najemnine, obratovalni stroški, delovni material in drugi stroški poslovanja. V kolikor podjetje nima zadostne količine likvidnih sredstev, bo poslovanje oteženo in lahko vodi celo v insolventnost. 

Poleg skrbi za lastno likvidnost, bi vodstvo vsakega podjetja moralo nameniti veliko pozornosti tudi preverbi poslovanja poslovnega partnerja. V mislih imamo predvsem preverbo ocene tveganja poslovanja oz. preverbo bonitete podjetja, s katerim posluje. 

Najhitrejšo sliko poslovanja izbranega podjetja (poslovnega partnerja) si lahko ustvarimo na način, da pregledamo izračun njegove splošne bonitetne ocene. Poslovnih baz, ki podajajo tovrstne poslovne informacije o podjetjih, je veliko in pogosto na enem mestu vseh informacij ni mogoče dobiti. 

Tukaj nastopi Prva bonitetna agencija d.o.o., ki je razvila izjemno inovativno in učinkovito bonitetno aplikacijo EBONITETE.SI, kjer je mogoče hitro preveriti bonitete podjetij in s tem posredno vplivati tudi na lastno likvidnost podjetja. Namreč lastna likvidnost podjetja ter denarni tok sta odvisna od plačilne sposobnosti poslovnega partnerja, zato je edina prava pot, da podjetje poslovnega partnerja pravočasno preveri, tj. še preden z njim vstopi v nov posel.

Bonitete podjetij nedvomno odražajo kvaliteto poslovanja podjetij. V kolikor izbrano podjetje ali zainteresiran posameznik razvije potrebo po pregledu celotne in podrobne slike o poslovanju podjetja, lahko vse informacije o točno določenem podjetju prejme v obliki izčrpnega bonitetnega poročila, ki ga pripravi specifična bonitetna hiša.

V sledečih poglavjih vam želimo predstavit termina likvidnost in solventnost podjetja ter tudi alternativno obliko financiranja, s katero je mogoče ohraniti oz. izboljšati likvidnost lastnega podjetja.

Kaj je likvidnost in kaj je solventnost?

Kaj je likvidnost in kaj je solventnost?

Termina likvidnost in solventnost se v praksi pogosto uporabljata kot sopomenki, nemalokrat se ju celo enači. Da bi lažje razložili razliko med njima, se opiramo na kredibilen vir, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki v 11. členu opredeli razliko med obema terminoma.

Likvidnost podjetja predstavlja kratkoročno plačilno sposobnost, medtem ko solventnost podjetja predstavlja dolgoročno plačilno sposobnost le-tega.

V kolikor vas zanimajo ukrepi za izboljšanje likvidnosti, vas vabimo k branju članka “Izboljšanje likvidnosti podjetij”.

Likvidnost podjetja (kratkoročna plačilna sposobnost) pomeni zmožnost poravnave vseh tekočih obveznosti v določenem časovnem obdobju. Dodatno, so likvidna sredstva tista sredstva, ki jih podjetje poseduje in lahko z njimi takoj poravna obveznosti.

Likvidnost se lahko hitro zamaje v kolikor podjetje posluje na način, da svoje storitve/blago kupcu odproda na odložen rok plačila, kar pomeni, da na svoje plačilo čaka 30, 60, 90 ali celo več dni.

Dolgi plačilni roki vplivajo na denarni tok in solventnost podjetja, saj ime le-to tudi sama obveznosti do drugih podjetij, s katerimi pa morda nima dogovorjenih tako ugodnih plačilnih pogojev oz. enako dolgih plačilnih rokov, ki jih je podjetje odobrilo svojim kupcem.

V tem primeru lahko pride do nelikvidnosti oz. likvidnostnega tveganja. Dlje trajajoča likvidnost pa lahko vodi celo v insolventnost.

V kolikor vas zanima več o likvidnosti in likvidnostnih kreditih vas vabimo k branju prispevka “Kaj so likvidnostni krediti za podjetja?

Za razliko od likvidnosti, solventnost pomeni dolgoročno plačilno sposobnost in pomeni trajno, tj. časovno “neomejeno” izpolnjevanje vseh obveznosti oz. najkasneje na datum zapadlosti.

Solventnost je odvisna od same konstrukcije dolgoročnega financiranja podjetja v kombinaciji z uspešnostjo podjetja.

Z drugimi besedami to pomeni, da za zadostitev kriterija solventnosti, mora podjetje imeti zadosten obseg dolgoročnih virov financiranja, pri čemer je poudarek predvsem na dovolj velikem lastnem kapitalu.

V naslednjem poglavju spoznajte enega izmed dolgoročnih virov financiranja, ki ga imenujemo tudi alternativni vir financiranja.

V kolikor vas zanimajo posojila na splošno vas vabimo, da si več preberete v prispevku “Zakaj uporabiti ugodna posojila za podjetja?

Kako lahko faktoring pripomore k likvidnosti podjetja?

Kako lahko faktoring pripomore k likvidnosti podjetja?

Faktoring je finančna storitev in predstavlja dolgoročno obliko financiranja. Omogoča financiranje enega ali več kupcev in se izvaja dlje časa (časovno obdobje je točno določeno s pogodbo). 

Faktoring omogoča hitro in predvsem učinkovito financiranje malih, srednje velikih in hitro rastočih podjetij, s čimer si posamezno podjetje v krajšem obdobju zagotovi stabilen denarni tok. Faktoring predstavlja enega izmed izjemno priljubljenih oblik financiranja, katera omogoča zagotavljanje in ohranjanje likvidnosti podjetja.

Več o likvidnosti je mogoče preveriti v prispevku “Kaj pomeni livkidnost podjetja?”.

Poznamo več vrst faktoringa, domači, mednarodni in dobaviteljski faktoring. 

V tem delu zapisa bomo več pozornosti namenili dobaviteljskemu faktoringu. Dobaviteljski faktoring ponuja način financiranja, ko dobavitelja ob zapadlosti oz. ob dogovorjenem roku poplača faktoring hiša.

Podjetje zatem poplača obveznosti z odloženim rokom plačila faktoring hiši. S tem lahko podjetje svojim kupcem ponudi odlog plačila ter si poveča konkurenčnost na trgu.

Komu je namenjen dobaviteljski faktoring?

  • Podjetjem, ki pri svojih dobaviteljih še ne uživajo zaupanja za prodajo z odloženim rokom plačila,
  • podjetjem, ki ne želijo zniževati kreditnega potenciala,
  • podjetjem, ki želijo učinkovito obvladovati svoj denarni tok.

Vas zanima več informacij o tem, kaj vse ponujajo faktoring hiše oz. finančne agnecije? Preverite prispevek “Agencija za unovčevanje terjatev: odkup terjatev oz. prodaja terjatev”.

Tekom prispevka smo predstavili bonitetno aplikacijo EBONITETE.SI, s katero lahko podjetje hitro preveri likvidnost obstoječih in bodočih poslovnih partnerjev. S to potezo podjetje zmanjša tveganje poslovanja in skrbi za lastno likvidnost in zdrav denarni tok. 

Viri:

1- Pogovor o SEO optimizaciji z Urška Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si (xn--matijazajek-ohc.com)

2 – Pogovor o spletni optimizaciji z Urško Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si

3 – Kako pravočasno prepoznati neplačnike?

4 – Zakaj je bonitetna ocena podjetja pomemben kazalnik uspešnosti podjetja

5 – Dostop do pomembnih vsebin v povezavi z javnimi razpisi

6 – Veste, kako so poslovali vaši poslovni partnerji v letu 2021?

7 – SEO optimizacija strani prvafina.si & ebonitete.si (seo-praktik.si)

8 – Kako poteka SEO optimizacija na www.ebonitete.si in www.prvafina.si?